צימרים בנמרוד בהמלצת קדירת המכשפה והחלבן
הטירות הנעות ברוח
טלפון: 054-2244669
www.witch.co.il
בקתות בערפל
טלפון: 052-2697718
www.bikta.net
שיא-ההר
טלפון: 052-8911088
רום 1125
טלפון: 057-4322983
www.rom1125.com
קסם חרמון
טלפון: 052-8948721
www.kesemh.co.il
אוהל אברהם
טלפון: 052-2821141