תפריט יין קדירת המכשפה והחלבן הארוחה של המכשפה והחלבן (בהזמנה מראש) לפרטים 058-6644266